Strona główna

Strona główna

Regulamin sklepu internetowego Memorabli

 1. Definicje:

  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

   1. Sklep / Serwis – serwis internetowy działający pod domeną www.memorabli.pl
   2. Sprzedający – właściciel Sklepu:
    Memorabli Dorota Jaworska
    ul. Twórcza 73K
    03-289 Warszawa
    NIP: 8121844356
    REGON: 386963587
    Konto Bankowe: 12 1050 1025 1000 0097 3320 3070

  Kontakt ze Sklepem internetowym:
  Email:sklep@memorabli.pl
  Telefon:+48 501 325 238
  1. Produkt - towar będący przedmiotem sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.memorabli.pl
  2. Użytkownik - osoba, która dokonała rejestracji w sklepie internetowym www.memorabli.pl, w wyniku której utworzone zostało konto.
  3. Kupujący / Klient - użytkownik podejmujący działania zmierzające do zakupu produktów za pośrednictwem sklepu internetowego www.memorabli.pl
  4. Zamówienie – złożona w formie elektronicznej lub telefonicznej wola zakupu określonych produktów poprzez bezpośrednie lub pośrednie wypełnienie Formularza Zamówienia.
  5. Formularz Zamówienia – oświadczenie woli zakupu, przy użyciu wybranego sposobu płatności, wybranych Produktów o określonych właściwościach oraz dostarczonych za pośrednictwem określonego spedytora.
  6. Konto – wydzielona część Serwisu, dostępna wyłącznie po zalogowaniu, przedstawiająca obecne jak i archiwalne zamówienia, dająca możliwość wglądu oraz edycji danych osobowych Klienta, jak również dająca dostęp do kuponów zniżkowych przypisanych do Klienta.
  7. Inne kanały sprzedaży – pozostałe serwisy internetowe pozostające poza wyłączną administracją Sprzedającego, w tym portal Facebook, daWanda, OLX, Allegro.
 2. Postanowienia ogólne:
  1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu Memorabli. Serwis umożliwia Klientom:
   1. przeglądanie dostępnych produktów,
   2. składanie Zamówień,
   3. powiadamianie o statusie Zamówień,
   4. kontrolowanie i zarządzanie Zamówieniami,
   5. zarządzanie danymi osobowymi Klienta,
   6. dostęp do kuponów zniżkowych,
  2. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw przysługujących Konsumentom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ustawy oraz k.c..
  3. Regulamin obowiązuje również Klientów, którzy dokonali Zamówień telefonicznie lub poprzez inne kanały sprzedaży online. Klienci tacy otrzymają wszelkie informacje oraz dostęp do Regulaminu tak jak Klienci Sklepu.
  4. Sprzedający może ograniczyć dostęp do wybranych funkcjonalności Serwisu Klientom, którzy nie spełniają określonych warunków, np. wiek (18 lat). Informacja o ograniczeniach będzie każdorazowo zamieszczana w Serwisie.
  5. O ile inne postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, prawa wyłączne do treści udostępnianych w Serwisie, w szczególności prawa autorskie, oznaczenia Sklepu, znaki towarowe, oprogramowanie oraz inne prawa własności intelektualnej podlegają ochronie prawnej i przysługują ich właścicielom, Sprzedającemu lub podmiotom, z którymi Sprzedający zawarł stosowne umowy.
  6. Klienci mogą w każdym czasie uzyskać dostęp do Regulaminu za pośrednictwem Serwisu oraz sporządzić jego wydruk.
  7. Korzystanie ze sklepu www.memorabli.pl oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 3. Ochrona danych:
  1. Wypełnienie danych w Formularzu Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Kupującego przez firmę Memorabli Dorota Jaworska zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
  2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Sprzedającego jedynie w celu wywiązania się z zawartej umowy kupna-sprzedaży towarów i usług. W przypadku Klientów, którzy wyrazili chęć otrzymywania informacji handlowej drogą elektroniczną mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, w tym w szczególności do kierowania spersonalizowanych ofert oraz kuponów rabatowych.
  3. Dane osobowe Klienta nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane osobom trzecim. 
  4. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie właściciel Sklepu Internetowego www.memorabli.pl
  5. Zbiór danych osobowych Klientów zarejestrowany jest w bazie Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  6. Każdy Klient, który wypełnił Formularz Zamówienia ma możliwość wglądu do swoich danych, prawo do ich poprawiania oraz do ich usunięcia.
  7. Złożenie zamówienia oznacza bezwarunkową zgodę z Polityką Prywatności znajdującą się na stronie - Polityka prywatności.
 4. Zamówienia:
  1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Sklep nie realizuje zamówień w dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy.
  2. Realizacja zamówień następuję niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego lub po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia płatności online. W przypadku produktów, w których niezbędne jest przedstawienie projektu (plakaty / zaproszenia itp.) - projekt może zostać wysłany do klienta jeszcze przed dokonaniem wpłaty. 
  3. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który jest określony w cenniku dostaw.
  4. W przypadku braku możliwości zrealizowania części lub całości złożonego zamówienia, za które Klient zapłacił, Sprzedający zwróci należność za niedostarczony towar w formie przelewu lub innej ustalonej wspólnie z Klientem w terminie do 3 dni roboczych. Termin zwrotu środków określa datę wysłania pieniędzy, a nie datę ich dostarczenia do Klienta przez Banki lub inne instytucje płatnicze.
  5. Klient zostanie poinformowany o przyjęciu zamówienia na adres e-mail podany w Formularzu Zamówienia. Podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu przez Kupującego jest niezbędne do potwierdzenia przyjęcia i potwierdzenia realizacji zamówienia.
  6. Do każdego zamówienia dołączany jest dokument sprzedaży (paragon lub faktura VAT).
  7. Zamówienia w wersji elektronicznej potwierdzane są wyłącznie fakturą VAT wysyłaną na adres e-mail Klienta w pliku PDF. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie faktur w wersji elektronicznej.
  8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
  9. W przypadku zamówień Produktów o właściwościach określonych przez Kupującego (na indywidualne zamówienie Klienta), Sprzedający w porozumieniu z Kupującym ustali szczegóły wyglądu i/lub działania Produktu, po czym prześle projekt oznaczony znakiem wodnym do akceptacji przez Klienta.
  10. Akceptacja indywidualnego projektu odbywa się elektronicznie (e-mail).
  11. Po akceptacji wszelkie reklamacje odnośnie uzgodnionych właściwości lub sposobu działania Produktu nie będą uwzględniane.
 5. Wysyłka i koszty:
  1. Forma i koszt dostawy są podawane przy każdym zamówieniu i są możliwe do wyboru przez Klienta.
  2. Firmy świadczące usługi spedycyjne są firmami niezależnymi od Sprzedającego.
  3. Usługi spedycyjne podlegają regulaminom poszczególnych spedytorów.
  4. W szczególnych przypadkach, czas oraz sposób realizacji dostawy może ulec zmianie, o czym Klient zostanie poinformowany mailem lub telefonicznie przez pracownika Sklepu.
  5. Jeśli złożone zamówienie obejmuje towary o różnym statusie dostępności, wysyłka zamówionych towarów następuje w chwili skompletowania całości zamówienia.
  6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie zamówionych produktów, wynikłe z przyczyn niezależnych od niego, w tym za opóźnienia wynikające z winy spedytora.
  7. W przypadku otrzymania uszkodzonej paczki niezbędne jest spisanie protokołu uszkodzenia paczki w obecności kuriera oraz zaznaczenie w nim, że opakowanie zewnętrzne paczki jest uszkodzone. Brak protokołu lub brak takiej adnotacji uniemożliwi skuteczną reklamację przesyłki.
 6. Formy płatności:
  1. Jedyną formą płatności za zamówienia złożone w sklepie internetowym www.memorabli.pl jest przedpłata. Odbiór osobisty możliwy jest tylko po przedpłacie.
  2. Dostępne formy płatności:
   • przelew bankowy
   • przelew on-line (Przelewy24)
   • karta płatnicza / kredytowa (Przelewy24)
   Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 7. Prawo odstąpienia od umowy:
  1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres  Memorabli Dorota Jaworska podany w niniejszym Regulaminie lub w formie skanu na adres sklep@memorabli.pl.
  2. Zwracane Produkty powinny zostać odesłane w stanie niezmienionym wraz z dokumentem sprzedaży (paragon lub faktura). Brak przesłania paragonu uniemożliwia zwrot produktów.
  3. Od momentu otrzymania Produktów Klient jest zobowiązany do ich przechowywania i należytego obchodzenia się z nimi. Produkt musi zostać zwrócony w stanie niezmienionym. Zwracany Produkt powinien być nieużywany, pozbawiony zapachów oraz zabrudzeń.
  4. Zwracany produkt powinien zostać zwrócony w sposób zapewniający, że w momencie dotarcia do sklepu internetowego www.memorabli.pl nie zostanie uszkodzony.
  5. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, wykonany na zamówienie oraz przy użyciu plików przesłanych drogą elektroniczną przez Klienta.
  6. Kupujący zobowiązany jest w terminie do 14 dni od daty otrzymania Produktu odesłać zwracany Produkt na adres Sprzedającego. Towar powinien zostać odesłany Pocztą Polską - przesyłką rejestrowaną (listem poleconym lub paczką) lub za pośrednictwem firmy kurierskiej. Sklep internetowy www.memorabli.pl nie odpowiada za towary zaginione w trakcie przesyłki. Zabrania się odsyłania towaru przesyłką płatną "za pobraniem". Przesyłki takie nie będą odbierane.
  7. Produkty oferowane w wersji elektronicznej nie podlegają zwrotowi.
  8. W przypadku zwrotu towaru koszt odesłania Produktu do sklepu internetowego www.memorabli.pl pokrywa Klient.
  9. Koszt dostawy w Memorabli jest stały tzn. niezależny od ilości zamówionych towarów. W przypadku częściowego zwrotu zakupionych towarów przez Klienta koszty dostawy nie są zwracane.
  10. Zwrot pieniędzy następuje na konto bankowe, które klient wskaże podczas zwrotu produktu lub poprzez płatności elektroniczne w terminie 5 dni roboczych od momentu otrzymania zwrotu towaru.
  11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientom niebędącym konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
 8. Reklamacje:
  1. Obsługa Sklepu dokłada wszelkich starań, aby oferowane produkty spełniały najwyższe standardy jakości oraz były pozbawione wad.
  2. W przypadku ujawnienia wad w zakupionym produkcie, Klientowi przysługuje prawo reklamacji towaru.
  3. Reklamacja towaru powinna być złożona na piśmie lub przesłana elektronicznie na adres Sklepu i powinna zawierać numer reklamowanego zamówienia, dane Klienta, w tym dane kontaktowe, datę złożenia oraz szczegółowy opis wad produktu.
  4. Reklamacja powinna być przesłana nie później jak w terminie 3 miesięcy od momentu otrzymania towaru. Reklamacje przesłane po tym terminie nie będą uwzględniane.
  5. W przypadku niektórych Produktów termin, o którym mowa w punkcie 4., może być inny. W takich przypadkach będzie on podany każdorazowo na karcie Produktu.
  6. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie po jej otrzymaniu, jednak nie później jak w terminie 30 dni od momentu jej złożenia. Klient zostanie poinformowany o rozpatrzeniu reklamacji na podany adres e-mail.
  7. Reklamacji nie podlegają indywidualnie ustalane cechy produktu, które Klient zaakceptował.
 9. Postanowienia końcowe:
  1. Aktualny Regulamin jest publikowany w Serwisie oraz może być bezpłatnie przesłany drogą elektroniczną na każde żądanie Klienta.
  2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Wszystkie zmiany regulaminu będą publikowane w Serwisie.
  3. O zmianach Regulaminu Klient będzie informowany z wyprzedzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
  5. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.
  6. Regulamin wchodzi w życie 25 listopada 2017r.